Dokumenty spolku

Dokumenty spolku

Hlavním závazným dokumentem jsou Stanovy.

Závazným dokumentem pro udělení značky QZ – Zaručená kvalita a symboly ošetřování je Statut ochranných známek.

Přehled o každoroční činnosti je předkládán Valné hromadě ve formě Výroční zprávy.