Výkonný výbor a dozorčí rada

Výkonný výbor

Podle Stanov výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, o kterých nerozhoduje valná hromada, a které si valná hromada nevyhradila. Výkonný výbor tvoří všichni zástupci kolektivních členů a dva volení zástupci individuálních členů.

Členové jsou volení Valnou hromadou vždy na období tří let a opětovné zvolení je možné.

Jméno a příjmeníOrganizaceTyp členaFunkční období
Jan. Chrištof ml.APaČKolektivní2021 – 2024
Lenka Pajchlová, Bc.SČMVDKolektivní2021 – 2024
Pavel Malčík, RNDr.ATOKKolektivní2021 – 2024
Jana Jandejsková, Bc.Bellus s.r.o.Individuální2021 – 2024
Jitka Jeřábková, Ing.SPORTISSIMO s.r.o.Individuální2021 – 2024

Dozorčí rada

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem spolku. Dozorčí rada má jednoho člena z řad individuálních členů a 2 členy volené z řad kolektivních členů.

Členové jsou voleni Valnou hromadou SOTEX GINETEX CZ, z. s., na období dvou let, opětovné zvolení je možné.

Jméno a příjmeníOrganizaceTyp členaFunkční období
Lenka Bartoničková, Ing.SČMVDKolektivní2020 – 2022
Jiří Česal, Mgr.ATOKKolektivní2020 – 2022
Jiří Procházka, Ing.SINTEX, a.s.Individuální2020 – 2022