Výkonný výbor a dozorčí rada

Výkonný výbor

Podle Stanov výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, o kterých nerozhoduje valná hromada, a které si valná hromada nevyhradila. Výkonný výbor tvoří všichni zástupci kolektivních členů a dva volení zástupci individuálních členů.

Členové jsou volení Valnou hromadou vždy na období tří let a opětovné zvolení je možné.

Jméno a příjmení Organizace Typ člena Funkční období
APaČ Kolektivní 2018 – 2021
Karin Korábková SČMVD Kolektivní 2018 – 2021
Pavel Malčík, RNDr. ATOK Kolektivní 2018 – 2021
Jana Jandejsková, Bc. Bellus s.r.o. Individuální 2018 – 2021
Jitka Jeřábková, Ing. SPORTISSIMO s.r.o. Individuální 2018 – 2021

Dozorčí rada

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem spolku. Dozorčí rada má jednoho člena z řad individuálních členů a 2 členy volené z řad kolektivních členů.

Členové jsou voleni Valnou hromadou SOTEX GINETEX CZ, z. s., na období dvou let, opětovné zvolení je možné.

Jméno a příjmení Organizace Typ člena Funkční období
Lenka Bartoničková, Ing. SČMVD Kolektivní 2020 – 2022
Jiří Česal, Mgr. ATOK Kolektivní 2020 – 2022
Jiří Procházka, Ing. SINTEX, a.s. Individuální 2020 – 2022