SOTEX GINETEX CZ
THE NATIONAL ASSOCIANTION FOR TEXTILE CARE LABELING CZECH REPUBLIC
Cejl 480/12, 600 00 Brno, sotex@sotex.cz, www.sotex.cz, www.symboly-udrzby.cz

Přihláška

Přihlašujeme se ke členství v SOTEX GINETEX CZ, z. s.
Náš roční příspěvěk bude:
(Zaškrtněte, prosím, kategorii příjmu podle ročního obratu)

Údaje pro smlouvu

Obchodní název firmy:
Ulice:
Číslo popisné:
Město:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Pozice:
Telefon:
E-mail:
Web:
Místo a datum:
Podpis/razítko

Vyplněnou přihlášku, prosím vytiskněte, podepište, naskenujte a odešlete na adresu sotex@sotex.cz.
Děkujeme.