Čtvrtstoletí se symboly ošetřování

Když se řeknou symboly ošetřování, tak si většina – zejména ženské populace – vybaví drobné značky na textilních výrobcích, podle kterých je potřeba postupovat při údržbě. Málokoho napadne, že symboly ošetřování jsou chráněné mezinárodní ochrannou známkou a také to, že je používáme již téměř 60 let. V České republice reprezentuje symboly ošetřování SOTEX GINETEX CZ se sídlem v Brně. SOTEX je členem mezinárodní asociace GINETEX, která práva k symbolům vlastní. Svým členstvím SOTEX plní právní povinnosti k legálnímu šíření symbolů v České republice a umožňuje českým firmám plně využívat tohoto skvěle vypracovaného systému na informování zákazníků. A právě SOTEX v letošním roce slaví dvacáté páté výročí svého založení.

Dvacet pět let činnosti SOTEXu přineslo řadu zajímavých zkušeností a výzev, se kterými se SOTEX potýkal. Po celou dobu byly symboly ošetřování a péče o jejich správné používání hlavní činností. Symboly vznikly na základě mezinárodní diskuse odborníků v šedesátých letech minulého století. Hlavním „motorem“ k jejich vytvoření byl překotný rozvoj syntetických vláken pro spotřebitele a nutnost je informovat o vhodné údržbě. Princip symbolů je jednoduchý, účinný a hlavně na etiketách zabere málo místa. Takže je výrobci rádi používají. Benefitem je pak tato „obrázková řeč“, která nezná hranice. Je to tedy jednoduchý způsob informování spotřebitele i u proexportních firem. Pět symbolů je poskládaných za sebou podle procesů, jak jdou za sebou – praní – bělení – sušení – žehlení – profesionální ošetřování. Symboly používá většina výrobců a stále více se jich stává členy SOTEXu a využívají výhod, které jim poskytuje naše informační podpora.

Zásadní zlom přišel v roce 2012, kdy SOTEX přistoupil v návaznosti na harmonizaci právních norem s EU ke změnám Stanov. Od tohoto roku bylo umožněno jednotlivým firmám do SOTEXu vstoupit a díky členství získat individuální právo k používání symbolů ošetřování. Počet členských firem začal pozvolna stoupat až na současných téměř devět set.

Proč se stát členem

K symbolům se před necelými dvaceti lety přidala značka QZ – Zaručená kvalita. Tato značka je určená výrobním a obchodním formám, nebo provozovatelům služeb, jejichž výrobky/služby splňují požadavky kladené technickými předpisy. QZ – Zaručená kvalita se hned v počátcích stala součástí vládního programu Česká kvalita. Ten vznikl usnesením Vlády ČR č. 685 z roku 2002. QZ dnes využívá zhruba třicítka firem, které vyrábějí celou škálu výrobků – od dětského zboží, přes lůžkoviny až po ponožky. Vybrané firmy pak mají za běžných podmínek možnost převzít ocenění z rukou vládních politiků.

V průběhu celé existence se SOTEX zapojoval i do projektových aktivit a to často se svým „sparing“ partnerem – Textilním zkušebním ústavem. Vznikl tak společnými silami první online textilní slovník, který najdete na www.texsite.info.

Z mezinárodní spolupráce s partnery z GINETEXu pak vznikla ucelená sada informačních materiálů, která slouží členským firmám dodnes.

V posledních letech se SOTEX stal členem jak České technologické platformy pro textil a také CLUTEXu – klastru technické textilie, aby přenášel oborové informace i mezi menší firmy zaměřené převážně na produkci pro spotřebitelský trh. SOTEX je nyní již plně etablovanou oborovou organizací, která sdružuje většinu malých a středních firem.

V mezinárodní spolupráci se stal SOTEX spolehlivým partnerem pro GINETEX a proto je vždy zařazován do pravidelných výzkumů trhu, které jsou zaměřeny na znalost symbolů ošetřování a návyky spotřebitelů v domácí péči o textil společně s velkými zeměmi jako je Německo, Velká Británie nebo Španělsko.

Ani SOTEXu se nevyhnuly signály probíhající ekonomické recese, která je dopadem celosvětové pandemie.  Věřme, že v současnosti nejistou situaci překonáme a vyjdeme z ní posílení a připravení na další, ale méně náročné výzvy a dalších alespoň 25 let existence.

Logo sotex