Kdo jsme

SOTEX GINETEX CZ, z. s. (dále jen SOTEX) je spolkem, který sdružuje fyzické a právnické osoby, působící v oblasti textilní, oděvní a kožedělné výroby a v dalších souvisejících činnostech na území České republiky.

Cílem a posláním SOTEX je sdružování právnických a fyzických osob zainteresovaných na označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků, působících ve sféře výroby, obchodu a služeb čistíren a prádelen. SOTEX zabezpečuje koordinaci v dané oblasti a součinnost s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými institucemi.

SOTEX je členem GINETEX – Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles – Mezinárodní asociace pro označování textilu symboly ošetřování a údržby. Současně je Národním výborem v České republice, který je pověřen asociací GINETEX ke správě vlastnických práv k ochranným známkám symbolů údržby a ošetřování textilií v naší zemi. 

Pro spotřebitele jsme připravili web www.symbolyudrzby.cz, na kterém přinášíme informace o správné údržbě textilu v domácích podmínkách. 

SOTEX je vlastníkem známky “QZ – Zaručená kvalita”. Ochranná známka “QZ – Zaručená kvalita” je zapsána v registru ÚPV dne 28.12.1998 pod číslem spisu 214 683. Známka QZ na textilních, oděvních nebo kožedělných výrobcích zaručuje zákazníkům, že si kupují kvalitní produkt. Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné a naleznete na nich veškeré informace o údržbě výrobku. Stejně tak prodejny nebo čistírny či prádelny označené značkou QZ zaručují dobrou kvalitu a profesionální úroveň svých služeb. Značka QZ neovlivní cenu výrobků. Objevit se může na zboží levnějším i dražším, na zboží domácí i zahraniční výroby. Známka QZ zaručuje správné označení výrobku symboly údržby.

zaručená kvalita
Logo sotex

Posláním SOTEX je rozvíjet a podporovat všechny aktivity, které přispívají k dodržování právních i etických pravidel na trhu s TOK zbožím. Zakladatelé SOTEX v tomto směru působí nejen mezi svými členy, ale i v celém oboru majíce na zřeteli, že cílem jejich veškerého snažení je spokojený každý článek řetězce výrobce – obchodník – poskytovatel služeb údržby – spotřebitel.

Mediálním partnerem SOTEX GINETEX CZ je emailový nástroj Smart Mailing.