Co je QZ

QZ – Zaručená kvalita je označení textilních výrobků, které informovuje spotřebitele o výjimečných kvalitách označeného výrobku.
Takto označený výrobek byl ověřen v nezávislé zkušební laboratoři testováním. 

Značka „QZ – Zaručená kvalita” vznikla za účasti členů SOTEXu a dalších oborových organizací (ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, SOCR – Svazu obchodu a cestovního ruchu), jako podpora odpovědných podnikatelů a obchodníků. Na českém trhu je značka „QZ – Zaručená kvalita” bezmála 20 let. 

Značka „QZ – Zaručená kvalita” je součástí vládního Programu Česká kvalita. Program Česká kvalita je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR č. 685 z 26. června 2002. Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.

qz

Základním principem Programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku – že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

V programu je sdruženo 23 značek. 

Tato podpora umožňuje předávat ocenění na slavnostním večeru, kterého se účastní zástupci vlády a organizací, které monitorují kvalitu produktů na Českém trhu. Součástí této spolupráce je také mediální podpora značek kvality.

Licence pro užívání značky QZ je udělována na základě Statutu ochranných známek, který naleznete ZDE.

Informační letáček o značce kvality naleznete ZDE.