Symboly a jejich význam

GINETEX vyvinul unikátní řadu symbolů, které jsou určeny jako informace pro správné ošetřování textilií v domácích podmínkách. Pokud spotřebitel dodrží postupy uvedené na etiketě, měla by být zachována kvalita a vlastnosti udržovaného výrobku. Filozofií GINETEXu je uvádět maximální možné zatížení výrobku. Pokud spořebitel zvolí vyšší zatížení výrobku (vyšší teplotu praní, žehlení, či zvolí postup, který mechanicky více zatíží výrobek), než je doporučeno, může dojít k nevratným změnám na výrobku.

GINETEX používá 5 základních symbolů, které představují jednotlivé procesy údržby a pak 2 doplňkové – Ondřejův kříž, který znamená zákaz uvedeného postupu, a pak podtržení. Podtržení znamená jemnější péči – podle počtu podtržení se stupňuje požadovaná jemnost péče.

Symboly údržby
Symbol

PRANÍ

Symbol vaničky určuje, zda je možné textilní výrobek prát, a to jak v pračkách, tak i ručně. Čísla uvnitř vaničky označují maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena., Praní při nižších teplotách je možné.

Symbol

BĚLENÍ

Trojúhelník označuje, jestli lze nebo nelze bělit daný výrobek. Bělení je postup probíhající ve vodním prostředí před, během nebo po praní, vyžadující použití bělicích prostředků, zahrnující buď chlorové nebo oxidační / nechlorové prostředky, za účelem zlepšení odstranění nečistot a skvrn a/nebo zlepšení bělosti. Používají se aktivní chlorové prostředky (např. Savo) nebo oxidační /nechlorové prostředky obsažené v universálních pracích prostředcích. Oxidační/nechlorové bělicí prostředky zahrnují širokou škálu různých aktivních a neaktivních bělicích látek (např. oxidační prostředky).

Symbol

SUŠENÍ

Čtverec je symbol pro postupy sušení po praní. Kruh uvnitř čtverce symbolizuje sušení v bubnové sušičce. Čáry uvnitř čtverce označují sušení na vzduchu.

Symbol

ŽEHLENÍ

Tečky uvnitř symbolu určují rozsahy teplot pro žehlení. Na žehličkách, které se běžně používají, jsou někdy určitá vlákna přiřazena k těmto rozsahům nastavení.

Symbol

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ

Symbol uvádí informaci o možnosti profesionálního chemického čištění nebo čištění za mokra. Kruh symbolizuje chemické čištění textilií a postupy čištění za mokra prováděné profesionály. Poskytuje informace vztahující se k různým postupům čištění a používaným činidlům.

Plakát se symboly údržby a jejich významem si můžete stáhnout ZDE.

Symboly pro ošetřování jsou chráněnou ochrannou známkou. Ochranné známky jsou vlastnictvím GINETEX (Groupement International d„Etiquetage pour l„Entretien des Textiles) – Mezinárodní asociace pro označování výrobků symboly ošetřování. Symboly pro ošetřování textilií jsou zároveň předmětem mezinárodní a evropské normy (ISO/EN 3758).
Symboly pro ošetřování nesmějí být vydávány, užívány nebo šířeny v České republice bez členství v SOTEX GINETEX CZ. Členové se zaručují ke správnému užívání symbolů ošetřování ve smyslu příslušných pokynů.
Nesprávné a neoprávněné použití symbolů ošetřování je prověřováno a může vést k právnímu řízení.

Pokud máte zájem užívat symboly údržby a stát se naším členem, prosím, vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu kanceláře. Vše další zajistíme sami. 

Po úhradě členského poplatku Vám bude zaslána plná informační sada – Certifikát o členství, informační materiály se symboly a budou Vám zaslány přístupové údaje do členské sekce, kde naleznete další zdroje informací.