SOTEX GINETEX CZ
THE NATIONAL ASSOCIATION FOR TEXTILE CARE LABELLING IN CZECH REPUBLIC
Cejl 480/12, 600 00 Brno, sotex@sotex.cz, www.sotex.cz, www.symboly-udrzby.cz

Žádost o získání loga CLEVERCARE

Naše společnost má zájem označit své výrobky logem environmentálně vstřícné péče Clevercare.

Údaje pro smlouvu

Obchodní název firmy:
Ulice a číslo popisné:
Město:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Pozice:
Telefon:
E-mail:
Web:
Místo a datum:
Podpis/razítko

Vyplněnou přihlášku, prosím vytiskněte, podepište, naskenujte a odešlete na adresu sotex@sotex.cz.
Děkujeme.