Členství v organizacích a spolupráce

SOTEX GINETEX CZ je členskou organizací mezinárodní asociace pro symboly údržby – GINETEX.

Na základě tohoto členství je na SOTEX delegována pravomoc ke správě a udělování licencí k užívání symbolů údržby.

SOTEX je hrdým členem několika českých oborových organizací:

České technologické platformy pro textil – ČTPT

Klastru technických textilií CLUTEX

Jsme propojeni s významnými českými oborovými svazy, jako je Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s.Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluSvaz českých a moravských výrobních družstev. 

SOTEX GINETEX CZ