Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti SOTEX GINETEX CZ, z.s. (dále jen Správce) sídlem Cejl 480/12, 602 00 Brno, IČ: 65348966, zapsané ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 20265, vedenou u Krajského soudu v Brně, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IČO
  • Počet zaměstnanců
  • Roční obrat
  • Zaměření a oblast podnikání firmy
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem plnění plynoucího z členství v SOTEX GINETEX CZ, z.s. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního členství ve spolku.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas se zpracováním údajů zaniká ve chvíli, kdy zaniká členství (výpovědí nebo ukončením ze strany Správce).
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost využívá nebi v budoucnu bude využívat.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V případě potřeby využijte kontaktní e-mail sotex@sotex.cz