Tisková zpráva: Thomas Lange se stává prezidentem GINETEXu

GINETEX, mezinárodní asociace pro označování textilu symboly údržby, s potěšením oznamuje jmenování svého nového prezidenta Thomase Lange z Německa (59 let). Byl jednomyslně zvolen na Valném shromáždění konaném 8. listopadu 2022 v Barceloně a jeho jmenování vstoupí v platnost 1. ledna 2023. Nahradí Alejandra Laquidaina, který se stane viceprezidentem GINETEXu.

Thomas Lange pracuje v profesní asociaci GermanFashion od roku 2003 jako výkonný ředitel a od roku 2018 se stal jeho generálním ředitelem. Thomas Lange poskytuje v GermanFashion právní poradenství v záležitostech týkajících se distribučních práv, národních a mezinárodní smlouvy, prodej zboží a povinnosti označování textilu. Má rozsáhlé odborné znalosti v otázkách bezpečnosti výrobků spojených s marketingovými požadavky na ochranné oděvy na evropském trhu.

Thomas Lange, absolvent práv na Univerzitě v Münsteru, je autorem „Komentáře k evropskému textilnímu nařízení“, referenční publikace o regulaci označování textilních výrobků. Často také přednáší na konferencích a seminářích pro profesionály z módního průmyslu o otázkách bezpečnosti výrobků a právních aspektech odpovědnosti výrobců.

Je mi ctí pokračovat v pozoruhodné práci mých předchůdců. Textilní průmysl se zvláště nyní zabývá otázkami udržitelnosti, jak jsem byl svědkem ve své roli generálního ředitele GermanFashion, asociace zastupující německé módní společnosti. GINETEX dělá v těchto otázkách velké pokroky, zejména prostřednictvím své iniciativy clevercare.info a aplikace MY CARE LABEL, ale v poslední době také studie o úsporách energie v programech praní textilu. Těším se na pokračování této práce během příštích dvou let jako prezident GINETEXu,“ říká Thomas Lange.


O GINETEXu

GINETEX, mezinárodní asociace pro označování textilu symboly údržby, založená v Paříži v roce 1963, vytvořila mezinárodně použitelný systém označování pro péči o textil založený na symbolech, jehož cílem je informovat spotřebitele o nejvhodnějším způsobu péče o jejich textil. Použité symboly jsou registrované ochranné známky a jsou majetkem GINETEX.

GINETEX propaguje symboly po celém světě a koordinuje jejich technický obsah v globálním měřítku – což je zásadní pro definici a použití tohoto sytému označování péče. Dnes GINETEX sdružuje 22 členských zemí.

Tiskovou zprávu v PDF si můžete stáhnout zde.