Perfektně vyprané prádlo je naší vizitkou

Více jak stoletá tradice na trhu, čtyři sta zaměstnanců, přes dva miliony kusů pronajímaného prádla měsíčně a roční investice do rozvoje a obnovy přes sto milionů korun – to jsou hodnoty, které prezentují největší českou prádelenskou společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o. O tom, jaké byly začátky firmy a v čem tkví její úspěch jsme hovořili s Janem Chrištofem, jednatelem společnosti.

Zajišťujete praní a pronájem prádla pro zdravotnictví, ubytovací zařízení, wellness a centra z oblasti sociálních služeb. Který obor je pro vaši společnost nejsilnější a jsou nějaká specifika, která zmiňované oblasti vyžadují?

Z těch oblastí, které jste zmínila, je pro nás největší praní a pronájem prádla pro zdravotnictví, tato oblast nám tvoří více než 80 % tržeb. Při zpracování prádla pro zdravotnictví je důležitý velký důraz na hygienu. U nás ve firmě máme zavedena přísná opatření, která zajištují, aby se prádlo k zákazníkům dostávalo perfektně vyprané a dezinfikované. Toto bylo v posledních letech ověřeno důkladně praxí, když jsme zpracovávali obrovská množství infekčního prádla kontaminovaného koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění Covid-19.

Zaměřujeme se zejména na praní prádla spojeného s jeho pronájmem, čistě jen praní prádla postupně opouštíme. Zákazníci často přecházejí k formě pronájmu, je to pro ně finančně výhodnější a mají mnohem menší starost se zajištěním služby.

V roce 2018 jste oslavili 110 let na trhu. Jaké byly zásadní milníky v rozvoji společnosti?

Firmu založil můj pradědeček v roce 1908 ve Vyškově, zabývala se úpravou a barvením kůží, valchováním a bělením textilií. Po něm pokračovala jeho manželka a dva z jejich tří synů, mimo jiné i můj dědeček.  Firma prosperovala, než přišel rok 1948, kdy byla znárodněna. Pro zajímavost, znárodnění proběhlo tak, že byl rukou sepsán zápis na dvě strany A5, to bylo celé. Po revoluci v roce 1989 se můj táta pustil do složitého a dlouhého procesu restitučního řízení a privatizace. Majetek byl navrácen ve špatném stavu, část musela být ještě dokoupena. V roce 1992 již díky mému tátovi fungovala opět soukromá, novodobá společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o.  Firma se rozvíjela a v roce 2003 koupila prádelnu v Brně a v roce 2009 prádelnu ve Štětí. Z těchto dvou provozů aktuálně obsluhujeme téměř celou Českou republiku. Já jsem ve firmě od roku 2006 a řízení firmy se aktivně věnuji od roku 2014.

Uvádíte, že prádelna CHRIŠTOF je největší prádelenská společnost na českém trhu. Je reálné kapacitu podniku ještě navyšovat? Jaké máte plány do budoucna?

Kapacitu máme v plánu navyšovat určitě i do budoucna, reálné to je, aktuálně například instalujeme nové zařízení, tzv. finišer, na zpracování tvarovaného prádla v našem provoze ve Štětí. Naším nejdůležitějším cílem je udržet si dobré jméno a spokojené zákazníky.

Jaká opatření jste zavedli v rámci šetrného přístupu k životnímu prostředí?

Již dlouhou dobu máme zavedený systém environmentálního managementu dle ISO 14001. Průběžně obnovujeme technologie, aktuálně například zprovozňujeme novou moderní kotelnu v našem provoze v Brně, která má nižší emise než starší zdroje a tím pádem je šetrnější k životnímu prostředí. Obecně je zde vhodné zmínit, že životnímu prostředí značně prospívá právě praní a zpracování prádla ve velkých průmyslových prádelnách oproti situaci, kdy si například penziony perou prádlo sami. Ve velké prádelně dosahujeme mnohem nižších spotřeb vody, chemie, tepla atd. na zpracovanou jednotku, což má právě ten zásadně pozitivní dopad na životní prostředí.

Životnímu prostředí značně prospívá praní a zpracování prádla ve velkých průmyslových prádelnách oproti situaci, kdy si například penziony perou prádlo sami.

Upozorňuje Jan Chrištof na situaci na trhu, kdy si řada malých provozoven pere prádlo samo a tím zvyšuje environmentální zátěž přírody.

Pro důvěryhodnost společnosti je podstatná certifikace služeb. Jste mimo jiné držiteli značky QZ – Zaručená kvality, kterou prověřuje akreditovaná zkušební laboratoř Textilní zkušební ústav, s.p. a uděluje ji SOTEX GINETEX CZ. V čem spatřujete nezbytnost této značky?

Naše společnost má certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001, environmentálního managementu dle ISO 14001, kontrolní systém biokontaminace RABC dle ČSN EN 14065 a systém managementu hospodaření s energií podle ISO 5001. Značka QZ – Zaručená kvalita je pro nás vyjádřením sounáležitosti s oborem. Je to jediná česká značka kvality pro praní prádla a v minulosti jsme byli mezi prvními držiteli této značky. Proto u ní stále zůstáváme. Z obchodního hlediska jsou pro nás důležitější výše uvedené certifikace. Stále si ale myslím, že QZ – Zaručená kvalita je zajímavá pro menší provozy, které mohou touto značkou deklarovat kvalitu služby.

„Značka QZ – Zaručená kvalita je pro nás vyjádřením sounáležitosti s oborem.“

Říká Jan Chrištof, jehož společnost značku využívá již více než dvě desítky let.

Nedílnou součástí vašeho podnikání je prádelenská chemie. Podle čeho si vybíráte dodavatele a je zde nějaký progres ve vývoji její kvality?

Prací detergenty nakupujeme od renomované společnosti CHRISTEYNS. Důležitými aspekty pro výběr je pro nás prací účinek, šetrnost k praným výrobkům, složení detergentů a jejich vliv na životní prostředí, spolehlivost dodávek a servisu a v neposlední řadě pochopitelně i cena.

Provozujete dva strategicky umístěné závody – ve Štětí a v Brně, což vám umožňuje celorepublikové pokrytí služeb. Využívají vašich služeb i klienti sousedních států?

Jsme zaměřeni na český trh, v menší míře poskytujeme naše služby i na Slovensku. Provozujeme službu, která je náročná na logistiku. Opakovaně dovážíme znečištěné prádlo od zákazníka a vozíme jej čisté zpět. Není to jako když někomu prodáte například stroj, který mu odvezete a je hotovo. Tím chci říct, že pro poskytování služeb typu praní prádla hraje významnou roli vzdálenost zákazníka a ideální vytíženost aut. S rostoucími cenami nafty je to stále podstatnější. Aktuálně neuvažujeme o větším rozšíření našich služeb do okolních států.

Čtyři sta zaměstnanců a soustavný nábor nových. Jak je zajištěno jejich vzdělávání?

Vzdělávání si zajišťujeme primárně sami. Zaměstnance nejprve proškolíme obecně – bezpečnost práce, požární ochrana atd., následně se jej nejčastěji ujímá zaměstnanec pracující na pozici stejné či podobné, jako je ta, na kterou nastupuje nový zaměstnanec a probíhá praktické zaučování. Zaměstnanci k nám často přichází úplně z jiných oborů a pro náš specifický obor neexistuje výuční obor.

Denně zpracováváte šedesát tun prádla a měsíčně expedujete přes dva milionů kusů pronajímaného prádla, což vyžaduje bezchybnou logistiku a spolehlivé technologie. Jak často a v jaké výši investujete do vybavení prádelen?

Snažíme se investovat průběžně, a to hned do několika oblastí – jak jsem zmiňoval na začátku, zaměřujeme se na pronájem prádla, proto velká část investic míří do nákupu prádla, dále průběžně obnovujeme a doplňujeme naše technologické vybavení včetně vozového parku a IT vybavení. To poslední zmíněné, IT vybavení, je stále mnohem významnější. V našem prádle máme všity čipy, jeho oběh sleduje pečlivě software a celý proces se v tomto směru hodně automatizuje, což vyžaduje stále více výkonné a spolehlivé servery apod. Celkové roční investice činí více jak sto milionů korun českých.

Jak se vašeho podnikání dotkla pandemie?

Pandemie nás hodně postihla, naštěstí však ne tak, jako třeba jiné prádelny, které se zabývají zejména zpracováním hotelového prádla. My zpracováváme ve velké míře prádlo ze zdravotnických zařízení. Hodně lidí si myslí, že jsme díky pandemii měli spoustu zakázek navíc, že jsme prali mnohem více prádla z nemocnic, které byly přeplněné pacienty s covidem. Ono to však bylo naopak, prádla jsme měli z nemocnic o cca 20 % méně, protože se neprováděly běžné zákroky. Navíc se z velké části jednalo o infekční prádlo kontaminované koronavirem, tudíž bylo náročnější na zpracování.

Po tom, co jsme se jaksi dostali z pandemie, přišla aktuální energetická krize, která je pro náš obor také velkou zkouškou a komplikací – praní, sušení, žehlení, všechno to jsou procesy hodně energeticky náročné.

Jaké pilíře tvoří marketing firmy?

Naše firma se zaměřuje na větší zákazníky, jako jsou právě nemocnice, hotely, wellness centra. Na to reklama typu nějakého plakátu moc nefunguje.

Naším cílem je službu poskytovat kvalitně a mít spokojené zákazníky. To považuji za nejideálnější marketing. Často se nám stává, že nás stávající zákazníci doporučí dále, což je nejlepší reklama.

Máte radu, jak si udržet dobrou pověst na trhu?

Poskytovat kvalitní služby, nesnažit se primárně o co největší zisk na úkor kvality, komunikovat se zákazníky, neustále rozvíjet a inovovat poskytované služby.

„Naším nejdůležitějším cílem je udržet si dobré jméno a spokojené zákazníky.“

Je filozofie firmy, která je na úspěšná na trhu již více než 100 let.

Děkujeme za rozhovor.

Text: Jaroslava Chudá a Jan Chrištof

Foto: firemní