Co je třeba splňovat při uvádění roušek a respirátorů na trh? Poradí průvodce

Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu přijala materiál, který provádí základy regulace obličejových masek, tedy roušek a respirátorů. Dokument chce usnadnit především výrobcům a zadavatelům veřejných zakázek orientaci v platných pravidlech.

Našim cílem je nabídnout stručného a srozumitelného průvodce základními požadavky, které jsou kladeny zejména na respirátory FFP2 při jejich uvádění na trh,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jsou tam mimo jiné informace o rozdílech mezi výrobky označenými jako FFP2 užívaných v Evropě a KN95 užívaných na čínském trhu, dále o dozoru nad trhem či o systému zadávání veřejných zakázek.“

Materiál vypracovala Pracovní skupina pro zkušebnictví a certifikace ustavená v rámci Rady. Do činnosti byli zapojeni kromě zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest experti z České agentury pro standardizaci, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, z Institutu pro testování a certifikaci, Textilního zkušebního ústavu a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, z Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společností INOTEX a Porta Medica.

„Podněty ke zpřehlednění požadavků zejména na respirátory FFP2 jsme zaznamenávali v loňském roce z různých stran, zejména v kontextu vyhlášených veřejných zakázek na nákup osobních ochranných prostředků,“ říká garantka pracovní skupiny a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová a dodává: „Bylo zjevné, že zadavatelům při nastavování parametrů veřejných zakázek takovýto návod chybí. Docházelo tak k mylnému výkladu platné legislativy, který znevýhodňoval české dodavatele oproti levným OOP z Číny. Náš průvodce tak pomůže v praxi mnoha subjektům, které měly problém se v platných pravidlech orientovat. Jelikož je průvodce poměrně stručný, může být využit ze strany zadavatelů veřejných zakázek, ale i firem a veřejnosti.“ Průvodce si můžete stáhnout ZDE.