Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

QZ - Zaručená kvalita

Známka „QZ - Zaručená kvalita”

Známka „QZ - Zaručená kvalita” vznikla za účasti všech členů sdružení SOTEX, jako podpora solidních podnikatelů a ochrany trhu a spotřebitelů před černými dovozy a jinou, nekalou konkurencí.
 

Známka QZ - JISTOTA PRO ZÁKAZNÍKA

Známka QZ na textilních, oděvních nebo kožedělných výrobcích zaručuje zákazníkům kvalitu. Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné, najdete na nich veškeré informace o údržbě výrobku a máte jistotu, že případná reklamace proběhne bez průtahů výměnou zboží anebo vrácením peněz. Stejně tak prodejny nebo čistírny či prádelny označené značkou QZ zaručují dobrou kvalitu a profesionální úroveň svých služeb. Značka QZ neovlivní cenu výrobků. Objevit se může na zboží levnějším i dražším, na zboží domácí i zahraniční výroby. Známka QZ zaručuje správné označení výrobku symboly údržby.
 
Známka slouží především k snadné orientaci zákazníka na trhu a chce mu pomoci rychle nalézt kvalitní zboží.
 

Známka QZ - JE ZÁRUKOU PROFESIONALITY

Známka QZ je zárukou profesionality a dobré pověsti jejího uživatele a zviditelňuje poctivé výrobce, obchodníky i podnikatele, jejichž cílem je spokojený zákazník s důvěrou ve výrobky i služby s označením QZ.
Známku QZ může užívat každý výrobce, obchodník i provozovatel služeb, pokud se zaváže  k plnění příslušných technických podmínek kvality pro výrobce a solidností a dodržováním technologických postupů pro prodejce a provozovatele služeb. Známka QZ pomáhá všem účastníkům v distribučním řetězci ke vzájemné spolupráci a okamžité orientaci při vyřizování případných reklamací.
Smlouva o licenci zajišťuje vztah mezi sdružením SOTEX a nabyvatelem licence.
Její licenční číslo, připojené k logu známky představuje určitého výrobce, obchodníka nebo poskytovatele služeb čistíren a prádelen.
 
Ochranná známka „QZ - Zaručená kvalita” je zapsána v registru ÚPV dne 28.12.1998 pod číslem spisu 214 683.
 

Známka QZ jako součást programu Česká kvalita

Známka QZ - zaručená kvalita byla přijata do vládního programu Česká kvalita. Program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality.
 
Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící. 
Základním principem Programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku - že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.
 
Dalším z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do Programu Česká kvalita, je rovněž ověřená způsobilost výrobce/poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů.
 
Aktuálně je v programu sdruženo 20 značek. 
 
Tato podpora umožňuje předávat ocenění na slavnostním večeru, kterého se účastní zástupci vlády a organizací, které monitorují kvalitu produktů na Českém trhu. Součástí této spolupráce je také mediální podpora značek kvality.
 
Licence pro užívání značky QZ je udělována na základě Statutu ochranných známek, který naleznete ZDE.
 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2019