Novinky ve značení v Austrálii

Sotex novinka

Dne 5. září 2023 zveřejnila Product Safety Australia oznámení o přijetí mezinárodní normy ISO 3758:2012 Textiles—Care labelling code používající symboly v Austrálii jako povinné pro textilní výrobky.Závazná norma stanoví přechodná období, která mají dodavatelům pomoci přizpůsobit se novým požadavkům:

  1. Od 5. září 2023 do 4. března 2024 musí dodavatelé i nadále používat na etiketě slovní popis s informacemi o doporučené péči v angličtině, ale pokud si to přejí, mohou dodatečně použít symboly ošetřování.
  2. Od 5. března 2024 se dodavatelé mohou rozhodnout, zda budou používat na etiketě slovní popis s informacemi o doporučené, nebo budou používat symboly ošetřování (nebo obojího).

Použité symboly musí splňovat požadavky AS/NZS 1957:1998 nebo ISO 3758:2012 (kód pro označování doporučené péče pomocí symbolů).

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Product Safety Australia Označování oděvů a textilií pro péči o péči.

CleverCare