Kulatý stůl – Diskuse nad značkou QZ – Zaručená kvalita s oborovými partnery

20. října 2020 se za podpory Rady kvality České republiky konal kulatý stůl s názvem Diskuse nad značkou QZ – Zaručená kvalita s oborovými partnery.

Akce se zúčastnilo celkem 11 odborníků z oborově významných organizací – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, CLUTEXu – klastru technické textilie, Svazu českých a moravských výrobních družstev, České technologické platformy pro textil, Textilního zkušebního ústavu a společností Sportissimo s.r.o. a SINTEX spol. s.r.o.

V diskusi se přizvaní odborníci shodli, že značka QZ je pro textilní výrobky důležitá, protože spotřebitelé při výběru textilu hledají kvalitní zboží, což potvrdil i mezinárodní výzkum trhu, do kterého byla zahrnuta i Česká republika. Pro české spotřebitele je tato informace na textilu třetí nejdůležitější, hned po materiálovém složení a informaci o velikosti výrobku. Proto je třeba tuto značku podporovat a pomoci jí ke zviditelnění.  Diskutující nastínili své názory a nápady, jak značku zatraktivnit –  posílenou propagací a větší komunikací s cílovými firmami.

Účastnící byli seznámeni s novinkami v propagaci celého programu, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato komunikace je zaměřena na zviditelnění firem, které mají silný příběh. SOTEX do této komunikace navrhl dvě organizace. Dále proběhla stručná informace o konání kulatého stolu s názvem Budoucnost programu Česká kvalita.

Účastníkům byl představen nový informační leták, který bude použit pro informační kampaň s cílem posílit povědomí o této značce mezi malými a středními firmami. Ve fóru proběhla plodná diskuse, jejíž výstupy budou zapracovány do informačního materiálu.

Kulatý stůl následně zakončil předseda spolku, RNDr. Pavel Malčík, který shrnul důležité body jednání a poděkoval všem hostům.

Akce se konala zčásti prezenčně a zčásti online.

Tato akce se konala za finanční podpory Rady kvality České republiky a ve spolupráci
s oficiálním portálem společenské odpovědnosti a kvality České republiky:

www.narodniportal.cz