GINETEX průzkum 2023: Jaké jsou návyky pro péči o textil v Evropě?

Sotex novinka

Tisková zpráva, 15. června 2023

GINETEX zveřejňuje výsledky čtvrtého průzkumu péče o textil, který byl realizován ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS. Tento běh odhaluje zvyky Evropanů (Němců, Italů, Španělů, Švédů, Britů, Čechů a Francouzů).

Tento průzkum je velmi silným nástrojem, který nám umožňuje každé dva roky sledovat trendy v postupech péče, které používají spotřebitelé v Evropě. Zatímco ekologické aspekty jsou stále stejně důležité, ekonomická situace pravděpodobněji ovlivní zvyky spotřebitelů v tom, jak pečují o své oblečení,“ komentuje Thomas Lange, prezident společnosti GINETEX.

Ekonomický faktor – hlavní důvod pro změnu v zaběhlých způsobech ošetřování textilu

Současná ekonomická situace a ekologické problémy jsou jádrem obav Francouzů a přispívají ke změnám trendů v postupech péče o textil mezi spotřebiteli. V Evropě mají finanční důvody také větší prioritu než zájmy životního prostředí: 54 % evropské populace se při údržbě o své textilie řídí finančními zájmy (o 8 bodů více od roku 2021), zatímco 46 % populace je motivováno obavami o životní prostředí (pokles o 8 bodů od roku 2021).

Z tohoto důvodu se 9 z 10 Evropanů zaměřuje na teplotu lázně, ve které perou textilie. Pro více než polovinu je to z finančních důvodů.

Detail některých Evropských zemí:  

  • Česká republika je zemí, kde je populace nejvíce ovlivněna ekonomickým faktorem. 58 % jejích obyvatel volí nízkoteplotní prací cykly z finančních důvodů ve srovnání s průměrem 46 % v Evropě. Velká Británie, zvláště ovlivněná růstem cen také vyčnívá z průměru. Zde se takto rozhodlo 50 % jeho obyvatel.
  • Na druhou stranu, ekologicky odpovědné chování je dobře ukotvené v mentalitě obyvatel v Německu a Francii, i když i zde téměř 40 % z nich pere prádlo při nízkých teplotách z finančních důvodů.

Způsoby sušení

  • Sušení volně na vzduchu zůstává pro velkou většinu respondentů nejběžnější praxí: 79 % Evropanů tuto praxi používá bez ohledu na jejich důvody (finanční a ekologické).
  • V Evropě v roce 2021 preferovalo sušení volně na vzduchu 46 % dotázaných z čistě finančních důvodů. Toto číslo se v roce 2023 výrazně snížilo (o 7 bodů). Pokles lze pozorovat ve všech zkoumaných evropských zemích s výjimkou Francie a Švédska.

Nákupní zvyklosti v Evropě

Pandemická krize v roce 2019 sice zpomalila četnost nakupování spotřebitelů, ale podíl Evropanů, kteří nakupovali oblečení za posledních 6 měsíců, se vrátil na úroveň před COVID (97 % spotřebitelů si koupilo alespoň jeden textilní výrobek, z toho 39 % každý měsíc v roce 2023 oproti 35 % v roce 2019). Upřesňujeme, že frekvence nákupu je vyšší ve Španělsku (50 % pravidelných kupujících) a Itálii (52 %), zatímco nižší je ve Francii (32 %), Švédsku (32 %) a České republice (27 %).

Některá kritéria jsou pro spotřebitele během nákupního procesu stále důležitější: cena zůstává prvním kritériem pro Evropany, 59 % z nich ji bere v úvahu při nakupování; 51 % z nich si chce koupit pohodlné oblečení (hledisko komfort), zatímco 20 % preferuje oblečení, které se snadno pere (hledisko údržba). Konečně se v průzkumu objevilo nové kritérium: „ekologický“ původ textilu, které je důležité pro 10 % Evropanů. U Němců se toto kritérium projevuje jako významnější – dokonce pro 18 % respondentů.

Zvyšující se role symbolů ošetřování při nákupním procesu

Role instrukcí k péči o textil se při rozhodování o koupi v průběhu let zvýšila, přičemž se o ně zajímalo více než 6 z 10 Evropanů (ve srovnání s rokem 2019 o 5 % Evropanů více), s výrazným nárůstem v Německu (72 %) a Itálii (73 %).

72 % Evropanů si proto jen zřídka (nebo vůbec) koupí oblečení bez pokynů k údržbě na štítcích. Podíl spotřebitelů, kteří tak činí pravidelně, se však v posledních letech mírně zvýšil (o 3 body více než v roce 2019).

(fotografie od Emmanuel Nguyen Ngoc)

Není překvapivé, když 73 % Evropanů dodržuje pokyny pro péči a 83 % z nich považuje štítky a symboly ošetřování za užitečné při ošetřování svých výrobků.

Dva hlavní důvody, proč evropští spotřebitelé dodržují pokyny pro péči o textil, jsou:

– aby se vyhnuli problémům spojeným s praním

– aby si zachovali kvalitu svého oblečení

Kromě velikosti, která zůstává pro 95 % Evropanů nejdůležitější informací, jsou základními informacemi na etiketách pokyny pro údržbu a materiálové složení. 80 % evropské populace věří, že tyto informace musí být uvedeny na etiketě, což je číslo, které je ještě vyšší v Itálii, kde 73 % populace považuje tyto informace za důležité při nákupu oblečení.

Dalším významným poučením z průzkumu je důležitost značky, která se neustále vyvíjí. Nyní si to uvědomuje 45 % evropských spotřebitelů – až 4 body ve srovnání s rokem 2021 a zvláště významné je srovnání s rokem 2019, kdy byl nárůst o 9 bodů. Tato čísla stoupají na 48 % pro Francouze, 56 % pro Spojené království a 55 % pro Italy. A konečně, země původu se postupně stává součástí mentality Evropanů: polovina Francouzů si to uvědomuje, stejně jako Italové (58 %) a Němci (43 %), což je výrazně nad evropským průměrem (38 %).

Návyky pro péči o textil ve světě

Průzkum IPSOS pro GINETEX se letos realizoval ve třech nových zemích: v Brazílii, Austrálii a Japonsku. Zde jsou stěžejní výsledky:

Pokyny pro ošetřování na etiketách

Pokyny pro údržbu jsou v mnoha zemích považovány za důležité. Průzkum IPSOS ukazuje, že 74 % Australanů, 86 % Brazilců a 77 % Japonců si přeje, aby byly tyto pokyny pro správné ošetřování uvedeny na štítku na jejich oblečení.

Použití správného množství pracího prostředku

→ 42 % Evropanů používá správné množství pracího prostředku z finančních důvodů, u Japonců a Australanů toto číslo stouplo až na 49 %.

→ 47 % Evropanů dodržuje tento postup zejména z ekologických důvodů. U Brazilců je toto číslo dokonce až na hodnotě 55 %.

Nákupní zvyklosti

Zatímco 39 % Evropanů nakupuje oblečení alespoň jednou měsíčně, v Brazílii je to až 57 %! Japonci jsou méně pravidelnými kupujícími, protože každý měsíc nakupuje pouze čtvrtina populace.

Tiskovou zprávu v pdf naleznete ZDE.


GINETEX, mezinárodní asociace pro označování textilií, byla založena v Paříži v roce 1963 a vytvořila mezinárodně použitelný systém označování textilií na principu symbolů, jehož cílem je informovat textilní společnosti a spotřebitele o nejlepším způsobu péče o jejich textilie. Používané piktogramy jsou registrovanou ochrannou známkou a jsou vlastnictvím GINETEXu. GINETEX propaguje symboly po celém světě a koordinuje jejich technický obsah v celosvětovém měřítku, což je nezbytné pro definování a použití správného způsobu. V současnosti GINETEX sdružuje celkem 27 zemí včetně České republiky.