Budoucnost spotřeby textilních výrobků

V Praze, dne 4. října 2022

Textil je nezbytnou součástí každodenního života – je používán při výrobě oděvů, prádla a nábytku, zdravotnického a ochranného vybavení, budov i vozidel. Jeho velká nadspotřeba má ale značně negativní dopad na životní prostředí, který neustále roste, a proto je třeba přijmout naléhavá opatření.

Spotřeba textilních výrobků v EU je přitom z hlediska vlivu na životní prostředí a změnu klimatu v průměru čtvrtá nejvyšší (hned po potravinách, bydlení a mobilitě). A jedná se rovněž o třetí nejvyšší oblast, pokud jde o spotřebu vody a využívání půdy, a pátou nejvyšší co do využívání primárních surovin a vypouštění emisí skleníkových plynů. Soubor opatření, jak tomu čelit a jak vytvořit ekologičtější a konkurenceschopnější odvětví textilního průmyslu, pak představila i Evropská komise dne 22. března 2022 ve Strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky (viz zde), která navazuje i na nový akční plán EU pro oběhové hospodářství a která má do praxe zavést řadu novinek, které se bezprostředně dotknou i spotřebitele.

S laskavou podporou Rady kvality ČR a za odborné spolupráce se spolkem SOTEX GINETEX CZ, z.s. jsme se proto rozhodli, že se na pohled a názory českých spotřebitelů na tyto nové trendy blíže zeptáme, abychom je byli při naplňování strategie EU schopni nejen reflektovat, ale abychom je v první řadě i lépe pochopili.

A dnes tento průzkum, který potrvá až do 12. října 2022, mezi spotřebiteli zahajujeme a všechny, komu není budoucnost spotřeby textilních výrobků lhostejná, vyzýváme, aby se do něj zapojili a aby se s námi o své zkušenosti a názory podělili.

Jednoduchý dotazník, jehož vyplnění respondentům nezabere víc jak 10 min., je k dispozici na webových stránkách – ZDE – a výsledky tohoto průzkumu pak uveřejníme nejpozději na konci října 2022.

Děkujeme, že nás v našem úsilí podporujete, a pro více informací k tématu můžete navštívit i web Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. www.konzument.cz.

Kontakt:     

Mgr. Viktor Vodička, ředitel ústavu                           

E: vodicka@konzument.cz                                      

T: +420 732 266 150