Česká kvalita - vládní program na podporu kvality produktů
clevercare - chraňme naše životní prostředí
Symboly údržby - informujte svého spotřebitele
QZ - symbol, který budí důvěru

Vítejte na stránkách SOTEX GINETEX CZ!

SOTEX GINETEX CZ je sdružení zabývající se označováním textilu, oděvů a kožedělných výrobků.
Centrem našich aktivit je správa symbolů údržby v ČR, udělování prestižní značky QZ a piktogramů kvality. 

Vstupte do našeho světa a komunikujte obrázky!