Soutěž

Vyplň dotazník a hraj!

SOTEX GINETEX pořádá soutěž, které se mohou zúčastnit všichni oslovení zástupci českých textilních a oděvních firem, kteří vyplní zaslaný krátký dotazník. Soutěž bude probíhat do konce května 2021.

O co soutěžíme? 
Účastníci mohou vyhrát 2 vstupenky na odborný veletrh Styl & Kabo, který se bude konat 21.-23. srpna 2021 v Brně na BVV. Celkově soutěžíme o 50 vstupenek.

Kdo se může zapojit?
Všechny oslovené textilní a oděvní firmy z České republiky, které splní pravidla soutěže.

 

Pravidla soutěže:
Pro úspěšné zařazení do soutěže stačí kompletně vyplnit zaslaný online dotazník a v něm na otázku „Měl/a byste zájem se zapojit do soutěže o lístky na veletrh Styl?“ uvést „Ano“. Účast v soutěži je dobrovolná. Sběr odpovědí bude probíhat do 25. 5. 2021.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit.

Jaké údaje od respondentů použijeme a k jakým účelům? 
Zpracovány budou tyto údaje: jméno a příjmení, pozice ve společnosti, emailová adresa
Údaje budou zpracovány pro účely unikátní evidence soutěžících tak, aby bylo možné jednoznačně určit výherce, a po skončení soutěže budou archivovány. Údaje nebudou využity k žádným jiným účelům.

Kdy a jak proběhne slosování?
Losování výherců proběhne po ukončení sběru dat a bude provedeno pomocí náhodného počítačového losování. Vylosováno bude celkově 25 výherců.

Jak budou vyhlášeni výherci?
Výherci budou zveřejněni na této webové stránce 1. 6. 2021 po dobu 1 týdne.  Současně budou kontaktováni na uvedený e-mail.