Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

O nás

SOTEX GINETEX CZ, z. s. (dále jen SOTEX) je spolkem, který sdružuje fyzické a právnické osoby, působící v oblasti textilní, oděvní a kožedělné výroby a v dalších souvisejících činnostech na území České republiky.

Cílem a posláním SOTEX je sdružování právnických a fyzických osob zainteresovaných na označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků, působících jak ve sféře výroby, tak ve sféře obchodu a služeb čistíren a prádelen. SOTEX zabezpečuje koordinaci v dané oblasti a součinnost s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými institucemi.

SOTEX je samostatnou právnickou osobou. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří zástupci členů. Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor, který je řízen voleným předsedou spolku.

SOTEX je členem GINETEX - Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles - Mezinárodní asociace pro označování textilu symboly ošetřování a údržby. Současně je Národním výborem v České republice, který je pověřen asociací GINETEX ke správě vlastnických práv k ochranným známkám symbolů údržby a ošetřování textilií. GINETEX má členy - Národní výbory v těchto zemích: Belgie-Lucembursko, Česká republika, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Britanie, Tunisko.

SOTEX je vlastníkem známky "QZ - Zaručená kvalita". Ochranná známka "QZ - Zaručená kvalita" je zapsána v registru ÚPV dne 28.12.1998 pod číslem spisu 214 683. Známka QZ na textilních, oděvních nebo kožedělných výrobcích zaručuje zákazníkům kvalitu. Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné, najdete na nich veškeré informace o údržbě výrobku a máte jistotu, že případná reklamace proběhne bez průtahů výměnou zboží anebo vrácením peněz. Stejně tak prodejny nebo čistírny či prádelny označené značkou QZ zaručují dobrou kvalitu a profesionální úroveň svých služeb. Značka QZ neovlivní cenu výrobků. Objevit se může na zboží levnějším i dražším, na zboží domácí i zahraniční výroby. Známka QZ zaručuje správné označení výrobku symboly údržby.

 

Posláním SOTEX je rozvíjet a podporovat všechny aktivity, které přispívají k dodržování právních i etických pravidel na trhu s TOK zbožím. Zakladatelé SOTEX v tomto směru působí nejen mezi svými členy, ale i v celém oboru majíce na zřeteli, že cílem jejich veškerého snažení je spokojený každý článek řetězce výrobce - obchodník - poskytovatel služeb údržby - spotřebitel.

 

 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2020