Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Symboly v České republice

Symboly údržby jsou chráněny na mezinárodní úrovni jako ochranná známka od jejich vytvoření v roce 1958. Majitelem ochranné známky symbolů údržby je Mezinárodní organizace pro označování výrobků symboly údržby GINETEX, který systém vytvořil a rozvíjí. Za právo používat symboly se platí formou členských příspěvků za každý stát, který založí svou národní organizaci. 
V polovině devadesátých let se obrátil GINETEX na ATOK se žádostí, aby založil takový národní výbor a uvedl do pořádku náš právní vztah k ochranným známkám. Zakladateli zájmového sdružení právnických osob SOTEX - Sdružení pro označování textilních, oděvních a kožedělných výrobků se stal ATOK, SOČR, APAČ, Ekolab Hygiene, ROMO Fulnek a SOS.
Následně byla podepsána Licenční smlouva GINETEX/SOTEX, podle které se SOTEX stává Národním výborem (dle ISO zemskou organizací) GINETEX.
 
U Úřadu průmyslového vlastnictví prostřednictvím Licenční smlouvy GINETEX/SOTEX byla registrována mezinárodní ochranná známka 211 247 (čtyři symboly) a mezinárodní ochranná známka 492 423 (pět symbolů).
 
SOTEX tedy nadále plní funkci Národního výboru, platí poplatky GINETEX a účastní se pravidelných jednání GINETEX (2x ročně). Členský příspěvek za Českou republiku, který požaduje GINETEX hradí SOTEX. Na tento poplatek přispívají členské organizace SOTEX. V současné době je to ATOK, APaČ, SČMVD a řada individuálních členských firem. Naše plné členství v GINETEX garantuje našim exportérům, že předmětná ochranná známka se může používat nejen v ČR, ale rovněž v rámci vývozu textilních výrobků do všech zemí, kde má GINETEX podobného zmocněného zástupce, jakým je SOTEX v ČR. U subjektů, jejichž předmětem činnosti je obchodování, se týká uzavření smlouvy o užívání symbolů údržby pouze těch, kteří uvádějí na český trh zboží, které bylo pro ně vyrobeno ve mzdě nebo zboží které bylo dovezeno ze zemí, které nejsou členy GINETEX.
V průběhu spolupráce právní společnosti Santareli (zastupující GINETEX a COFREET) a patentovou kanceláří  Smola, Kania, Sedlák (zastupující SOTEX) byla otevřena otázka registrace ochranné známky 5 symbolů údržby v původním pořadí a v novém pořadí. ÚPV ČR potvrdil ochranu mezinárodních ochranných známek 849 319 a 849 320 v České Republice.
 
Uplatňování práv týkajících se ochranné známky symbolů údržby v dalších zemích GINETEX  
GINETEX  velmi dlouho mezinárodně koordinuje označování textilií symboly údržby. Zejména spolupracuje s ISO (International Standard Organization), které navíc umožnil využití symbolů při tvorbě normy ISO 3758. Naopak existence této normy hodně podpořila všeobecnou znalost symbolů. 
 
V současné době má GINETEX národní výbory v následujících zemích:
Rakousko, Brazílie, Belgie, Česká Republika, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Velká Británie a Turecko.
Národní výbory GINETEX mohou na základě smlouvy s GINETEX poskytnout obchodním společnostem v příslušných zemích právo užívat symboly údržby na základě sub-licencí nebo všeobecného oprávnění k užívání symbolů údržby. Proto mohou naše podniky bez jakýchkoli omezení vyvážet svoje výrobky do zemí, které vyžadují za použití symbolů poplatky.
 
Poznamenáváme, že GINETEX poskytuje práva užívání svých ochranných známek -- symbolů ošetřování -- výhradně prostřednictvím národních výborů v jednotlivých zemích a neposkytuje tato práva přímo jednotlivým uživatelům. 
 
Poplatky za užívání ochranných známek symbolů údržby na základě sublicencí mezi výrobci a národními výbory členských zemí GINETEX jsou určovány podle ročního obratu firem.
-    Itálie stanovuje poplatky od 600€ po 1.800€ pro firmy s ročním obratem nad 10 mil.€,
-    Francie 280€ až 920€ pro firmy s ročním obratem nad 7,6 mil€, 
-    Švýcarsko požaduje poplatky okolo 150€ ročně, 
-    Belgie má rozpětí pro poplatky od 25€ až po maximum 1000€,
 
Další výše uvedené členské země GINETEXu, vybírají poplatky symbolické nebo poplatky hradí prostřednictvím asociací.
 
Tato informace má jediný cíl, informovat podniky, které používají symboly údržby a to jak výrobce, tak obchodníky, že používají ochrannou známku.
Je tedy třeba vypořádat licenční závazky vůči vlastníkovi a to je možné učinit prostřednictvím členství v SOTEX.
 
Přihlášku do SOTEX GINETEX CZ si můžete stáhnout ZDE.

Proč do SOTEXu vstupovat? Odpovědi naleznete na letáčku níže:

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2020