Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Projekt ENTeR byl nominován na cenu REGIOSTARS Awards 2020

ENTeR – Expertní síť pro recyklaci textilií

Mezinárodní projekt ENTeR podporovaný z prostředků programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE se zaměřuje na snižování vzniku odpadů z textilního průmyslu a možnosti jejich využití.

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní projekt ENTeR podporovaný z prostředků programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE se zaměřuje na snižování vzniku odpadů z textilního průmyslu a možnosti jejich využití. V rámci projektu bude vytvořeno virtuální centrum (on-line platforma), které urychlí spolupráci mezi zúčastněnými textilními regiony a podpoří společnou nabídku inovačních služeb hlavních místních výzkumných center a podnikatelských asociací zaměřenou na zpracování a využití textilních odpadů. Cílem je prokázat přínos operačního modelu spolupráce mezi výzkumnými a obchodními partnery, založeného na on-line nástroji a sdílení zkušeností v oblasti eko-designu odpadů a efektivního využívání zdrojů.

Více informací o projektu na stránkách www.interreg-central.eu/enter, aktuality z řešení na http://www.inotex.cz/aktuality.aspx.

Soutěž REGIOSTARS Awards je pořádána Generálním ředitelstvím Evropské komise pro regionální a městskou politiku. Jejím cílem je identifikace osvědčených postupů v regionálním rozvoji a zdůraznění inovativních projektů financovaných EU, které by mohly být atraktivní a inspirující pro další regiony a projektové manažery.

 

Můžete nás podpořit svým hlasováním na https://regiostarsawards.eu/  do 8. července 2020

 

Za Vaši podporu děkujeme.

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2020