Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Piktogramy kvality

Piktogramy uvedené na textilních výrobcích oznamují spotřebitelům důležité informace o kvalitě nabízených výrobků. Jednoduchým grafickým znázorněním se tedy prodejce i konečný spotřebitel dozví, že jimi kupovaný výrobek je zdravotně nezávadný, stálobarevný po praní, chemickém čištění, na světle i ve slané vodě a že po praní se jeho rozměry nezmění.
Výrobcům i prodejcům nabízí možnost zhodnotit informace obsažené v protokolech nebo certifikátech. Pomocí piktogramů se tyto informace nyní mohou dostat dál, tzn. k distributorům a ke konečným spotřebitelům.


Při vytváření piktogramů byl SOTEX inspirován mezinárodním sdružením GINETEX, jež je majitelem ochranné známky symbolů údržby a má již zkušenosti s komunikací se spotřebiteli bez jazykových barier pomocí jednoduchých symbolů.


Grafické vyjádření ověřené kvality má podobu piktogramů, které se člení do tří skupin:

  • zdravotní nezávadnost
  • užitné vlastnosti
  • účel použití

Piktogramy zdravotní nezávadnosti deklarují plnění požadavků, které vyplývají ze zákona, při zohlednění přísnějších limitů pro výrobky určené pro děti do 3 let.

 

 

 

Piktogramy, které představují užitné vlastnosti, postihují parametry, které jsou nejčastější příčinou reklamací a pro uživatele - spotřebitele jsou nejpodstatnější, jelikož se na výrobku zřetelně projeví. Nejčastější problémy jsou se zapouštěním barev, změnou rozměrů a ostatními mechanickými vlastnostmi jako jsou oděry nebo praskání ve švu.

 

 

 

Skupina piktogramů charakterizující účel použití zahrnuje z hlediska spotřebitele dvě velké skupiny výrobků - bytové textilie a oděvy. Ze širokého spektra bytových textilií byla pozornost zaměřena na nejvíce namáhané komodity a to podlahové krytiny a potahové textilie.
Podlahové krytiny částečně vycházejí ze symboliky a členění normy ČSN EN 685, která rozlišuje domácí a veřejný sektor a doporučená intenzita namáhání je značena doprovodným symbolem.

 

 

 

Piktogramy vztahující se k potahovým textiliím vycházejí z normy ČSN EN 14465 a týkají se potahových textilií používaných v domácnostech i ve veřejném sektoru. Je zavedena struktura kategorií, které vyjadřují rozdílné požadavky na odolnost vůči namáhání a je uvedena písmenem uvnitř piktogramu.

 

 

 

 

Druhově nejrozsáhlejší a množstevně nejpočetnější skupinu textilních výrobků tvoří oděvy. Piktogramy definují šest základních kategorií podle způsobu vyvíjené aktivity - společenské oděvy, oděvy pro volný čas a do zaměstnání, sportovní oděvy a outdoor., přičemž dvě posledně jmenované kategorie se člení na specifické aktivity. Jako názorný příklad jsou uvedeny piktogramy outdoor a oděvy do zaměstnání.
K možnosti označení piktogramy výrobci/prodejci postačí podpis Smlouvy o licenci a ověření požadované úrovně kvality. Předpokládáme, že označení výrobků piktogramy umožní našim výrobcům odlišit jejich kvalitní zboží od ostatních výrobků a lépe se prosadit na trhu s textilním zbožím, zvláště v souvislosti s uvolněním trhu na počátku příštího roku. I spotřebiteli usnadní výběr při současné rozsáhlé škále výrobků. Informace ve formě plakátů a letáků s uvedením piktogramů budou nabízeny prodejním sítím, tak, aby byly prodejci i zákazníci seznámeni s označováním samotným i s vysvětlením jednotlivých piktogramů.

Níže je uvedena přehledná tabulka všech piktogramů:

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2019