Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Tisková zpráva: Etikety o údržbě na oblečení jsou pro Evropany důležité

GINETEX zveřejňuje výstupy Evropského průzkumu péče o textil, který realizovala společnost IPSOS v roce 2019:


•    Více než 8 z 10 Evropanů se domnívá, že textilní etikety jsou užitečné
     Tento podíl dosahuje 86 % v České republice, 85 % v Itálii a 76 % ve Francii
•    Velká většina Evropanů (70 %) se řídí pokyny uvedenými na etiketách.  
     Ve Švédsku je tento podíl ještě větší (78 %).
•    Dva ze tří Evropanů pečují o své oděvy tak, aby je mohli nosit co nejdéle (mimo jiné). 
•    75 % Evropanů věnuje nepotřebné oděvy charitě, příbuzným, nebo je odevzdávají na sběrném místě.  
•    3/4 Evropanů si nikdy anebo jen zřídka koupí oděv bez označení údržby a to samé platí pro 83 % Britů a Němců.
 

GINETEX, mezinárodní asociace pro značení symboly údržby na textilu, zveřejňuje výsledky Evropského průzkumu “Symboly údržby a Evropané”, realizovaný agenturou IPSOS. Letošní průzkum byl proveden v sedmi evropských zemích: České republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. 

Evropané si cení svých oděvů a přejí si je užívat co nejdéle
 

Průzkum zjistil, že Evropané rádi nakupují oděvy a věnují pozornost tomu, jak se o ně starat. V sedmi sledovaných zemích si téměř všichni respondenti zakoupili v posledních šesti měsících alespoň jeden kus oblečení. Rozdíly se pohybují mezi 94 % ve Švédsku a 98 % v Itálii a Španělsku.

Evropané se zajímají o životnost svých oděvů a věnují velkou pozornost instrukcím k péči o ně: 70 % dodržuje doporučení k údržbě uvedené na etiketě, což je relativně stabilní výsledek (+ 1 bod) ve srovnání s posledním průzkumem. V této konkrétní otázce se však odpovědi značně liší: zatímco 78 % Švédů se řídí doporučeními na etiketě, ve Francii tak činí 71 % lidí a ve Velké Británii pouze 64 % dotázaných.

Když byli respondenti dotázáni, proč se řídí doporučeními, dva ze tří odpověděli, že chtějí oděvy nosit co nejdéle – což ukazuje, že životnost oděvu je v Evropě velmi významným tématem.

Etiketa se symboly údržby: opravdový spojenec pro Evropany, kteří se starají o své oděvy

Osm z deseti Evropanů (82 %) shledává textilní etiketu s informacemi o údržbě jako užitečnou. I když je toto číslo významné, tak ve Francii klesá na 76 % a ve Španělsku na 79 %. Na druhé straně ale dosahuje hodnoty 86 % v České republice, 85 % v Itálii a 84 % ve Švédsku.

Pro drtivou většinu respondentů hraje etiketa s instrukcemi k údržbě zásadní roli při nákupu oblečení: 75 % Evropanů by nikdy (nebo jen vzácně) nekoupilo oděv bez instrukcí k údržbě. Tato odpověď svědčí o tom, jak je toto označení pro Evropany důležité. Mezi respondenty vedou Britové a Němci, pro které je etiketa s návodem k údržbě nejdůležitější: pro 83 % obyvatel těchto zemí je nákup bez označení vyloučen, nebo je velmi vzácný. 

Obecně platí, že v době prvního praní koupeného výrobku Evropané studují instrukce na etiketě ve 47 %, už při nákupu oděvu se o ně zajímá 26% Evropanů. Němci prohlížejí etiketu nejčastěji v době nákupu (33 %) a Italové zase nejčastěji v době prvního praní (53 %) podobně jako Švédové (52 %). Co se týče těchto dvou bodů, tak Francouzi jsou v průměrných hodnotách evropského chování: 45 % z nich kontroluje etiketu při prvním praní a 28 % v době nákupu.
Evropané tedy mají textilní etikety rádi, protože chtějí správně pečovat o své oděvy. Výzkum se ale soustředil i na to, jak rozumějí samotným symbolům na etiketách. Symbol pro žehlení je identifikován perfektně: 98 % Evropanů mu rozumí. Podobné je to u symbolu pro praní, který je velmi dobře rozeznáván téměř devíti respondenty z deseti (98 %). Pro další symboly jsou výsledky mnohem horší. Pouze 28 % respondentů zná symbol pro bělení (ačkoliv mu rozumí 45 % Španělů a 40 % Italů), 24 % zná symbol pro sušení a jen 15 % identifikuje symbol pro profesionální péči.

A jestliže nerozumí symbolům ošetřování, téměř polovina (49 %) z nich využije internet. Ve Francii je to pouze 41 % z dotázaných, zatímco online informace vyhledává 56 % Čechů nebo 55 % Italů. Oproti tomu, Francouzi, tak jako Švédi se v této situaci spoléhají sami na sebe (34 %), což je víc, než všichni Evropané (26 %). 

Evropané jsou stále oddáni myšlence dát svým oděvům druhou šanci

V dnešní době roste všude povědomí o otázkách životního prostředí a tento trend je patrný i ve výsledcích průzkumu. Pouze 7% Evropanů hodí oděv, který už nechtějí používat, do odpadu – na rozdíl od 75 %, kteří jej darují (32 % různým sdružením, 13 % příbuzným a 30 % odevzdá na sběrném místě). Dát oděvy charitě nebo jiné organizaci je běžné ve Velké Británii (57 % respondentů), zatímco lidé v Itálii nebo v České republice dávají oděvy příbuzným (v 18 % a 19 %), a lidé v Německu preferují odevzdání na sběrném místě (52 %).

Z výsledků průzkumu je vidět, jak důležité jsou etikety o údržbě na oděvech. Mohou být velmi užitečné až přímo významné pro lidi, kteří dávají oblečení druhou šanci. Nicméně 68 % Evropanů stříhá etikety z oděvů – systematicky nebo nárazově. Ve Francii je jich odstřihováno vice než 74 %. Na rozdíl od Britů, kteří stříhají etikety pouze ve 45 % nebo Švédů, kteří tak činí v 60 %. 

"Tento průzkum je milníkem ve vzdělávání pro naši profesi. Životnost oděvů je centrem zájmu Evropanů, kteří si přejí užívat své oděvy co nejdéle. Evropané – bez rozdílu – shledávají instrukce na etiketě jako velmi užitečné a mají velkou důvěru v symboly údržby” řekl Michael Hillmose, Prezident GINETEXu.

Metodologie

Tuto studii realizoval IPSOS Institut pro GINETEX, Mezinárodní asociaci pro značení textile symboly údržby se vzorkem 1000 osob ve věku 18 až 65 let v sedmi zemích (celkem 7 000 osob): Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Studie byla provedena online 21.-27. Listopadu 2018 ve Francii a 21. Června až 5. Července 2019 v České republice, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. 

O GINETEXu

GINETEX, mezinárodní asociace pro označování textilií, byla založena v Paříži v roce 1963 a vytvořila mezinárodně použitelný systém označování textilií na principu symbol, jehož cílem je informovat textilní společnosti a spotřebitele o nejlepším způsobu péče o jejich textilie. Používané piktogramy jsou registrovanou ochrannou známkou a jsou vlastnictvím GINETEXu. GINETEX propaguje symboly po celém světě a koordinuje jejich technický obsah v celosvětovém měřítku, což je nezbytné pro definování a použití správného způsobu. V současnosti GINETEX sdružuje celkem 22 zemí včetně České republiky. Členem GINETEXu za Českou republiku je SOTEX GINETEX CZ, z.s.

Kontakt pro Českou republiku: 
SOTEX GINETEX CZ, z. s. 
www.sotex.cz  
e-mail: sotex@sotex.cz 


GINETEX Kontakt
Pascale FLORANT – General Secretary – +33 (0)1 47 56 31 71
www.ginetex.net
www.clevercare.info
 

 

Kompletní text ke stažení je k dispozici zde.

 

 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2019