Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

SOTEX slaví 20. let v České republice

Vanička, trojúhelník, čtvereček, žehlička a kolečko – obrázky, které jsou pevně spjaty s údržbou textilu, a nalezneme je na téměř každé etiketě textilního výrobku. Někdy jsou přesně v tomto pořadí, což je podle předpisů GINETEXu správně, jindy coby lidová tvořivost si je výrobci seřadí podle vlastního úsudku. Proč jsou vlastně používané na označení správné údržby textilu symboly a kdo je vymyslel?

Když se nad těmito drobnými značkami zamyslíte, musíte vzdát hold pokrokovosti lidského myšlení. Symboly totiž vznikly v 50. letech po několika mezinárodních Sympoziích o značení textilních výrobků, která byla svolána odborníky z textilního průmyslu a to na základě společenské potřeby předcházet škodám vzniklým z nevhodného praní výrobků z nových materiálů. V tomto období byl totiž obrovský boom vývoje a produkce syntetických materiálů. Hospodyňky navyklé na přírodní materiály však netušily, že nové textilie potřebují jiný, zpravidla šetrnější přístup a tak výrobky vyvařily, čímž je znehodnotily. Pokud textilie přestály prací proces, tak na ně číhalo nebezpečí při žehlení a tak dokola. Bylo prostě potřebné dát k novým materiálům také správné instrukce, aby výrobky plnily své poslání a to po dlouhou dobu. Dnes bychom tomu asi řekli „brainstorming“ – tedy setkání odborníků nad otázkou údržby a hledáním řešení, jak jasně, srozumitelně a na malém prostoru, současně neoddělitelně od výrobku, sdělit spotřebiteli, jak výrobek prát, sušit, žehlit a případně jak chemicky čistit. Výsledkem byly do dnešního dne nepřekonané obrázky charakterizující procesy, kterými textil při údržbě prochází. Symboly jasně informují o maximálním zatížení, kterému může být výrobek vystaven, aniž by došlo k jeho znehodnocení nebo snížení jeho funkce či životnosti. Jednoduché, jasné a bez bariér hranic různě hovořících spotřebitelů. Původně byly používány pouze čtyři symboly a také jejich vzhled byl zcela odlišný. 

 

V roce 1963 byla založena mezinárodní asociace GINETEX, která symboly zaregistrovala jako mezinárodní ochrannou známku pod číslem 211 247. Od té doby GINETEX definuje a šíří systém označování symboly ošetřování a koordinuje technický základ na mezinárodní úrovni. Práva užívat ochranné známky symbolů ošetřování jsou dána výhradně národním výborům GINETEX v jednotlivých zemích.

V průběhu let docházelo k řadě změn, které se podepsaly na změně designu symbolů údržby, pod vlivem zejména amerického trhu přibyl symbol pro sušení v bubnové sušičce. Také byl vypracován velmi přesný a komplexní systém správného značení textilních výrobků symboly údržby, který je distribuován jako Technická příručka pro značení symboly údržby v členských zemích GINETEXu. GINETEX umožnil vznik mezinárodní normy ISO 3758 – Textilie – Symboly pro ošetřování, kde jsou symboly, jejich princip a filozofie důkladně popsány a umožňují obeznámení se celé odborné veřejnosti.

V České republice byl zřízen národní výbor pro symboly údržby ve formě neziskové společnosti SOTEX GINETEX CZ v roce 1996 a to po oborové diskusi mezi textilními podniky, oborovými asociacemi (ATOK, APaČ a SOCR), spotřebitelskými organizacemi (SOS a dTest) a dalšími odbornými pracovišti (TZÚ, s. p.). Od té doby mají firmy podnikající v textilním oboru v České republice možnost legálně značit své výrobky a to v souladu s právními nároky vlastníků, ale i z hlediska oborové správnosti.

V průběhu uplynulého období se SOTEX GINETEX CZ vypracoval v oborově uznávanou autoritu spojující výrobce, obchodníky a také spotřebitele. Přičemž pojítkem jsou právě symboly údržby.

Mimo samotných symbolů je však SOTEX GINETEX CZ aktivní v dalších oblastech – uděluje prestižní značku QZ – zaručená kvalita která dlouhodobě buduje důvěru spotřebitelů s cílem vytvořit kompas ve změti nabídek na současném trhu. V minulosti využilo pro zvýšení prestiže firmy toto značení více než tři desítky společností, a to od textilních firem, až po provozovatele služeb – zejména prádelny. Jako součást národního programu Česká kvalita je QZ zařazeno mezi prestižní značky, které pomáhají jak českým firmám v konkurenci se zahraničním zbožím či velkým řetězcům.

Projekty, mezinárodní spolupráce a vzdělávání jsou nezbytnou součástí činností SOTEXu, který byl partnerem řady úspěšných vzdělávacích projektů – mezinárodního projektu Leonardo da Vinci Fashion school I, Fashion school II, dále Partnerství s názvem Tvorba vzdělávacích nástrojů pro podporu znalostí technického a praktického významu symbolů údržby v Evropě, ve kterém byla upevněna spolupráce s partnery z GINETEXu. SOTEX se účastnil také několika národních vzdělávacích projektů - Rozvoj dalšího vzdělávání v oboru průmyslové údržby a pronájmu prádla a CETOK – Centrum textilních a oděvních kvalifikací.

Dvacet let existence SOTEXu je v dnešní turbulentní době jistě úspěchem. Je to současně ale také závazek, který přináší nezbytnost sledovat trendy oboru, rozšiřovat institucionální a mezinárodní spolupráci a šířit povědomí o symbolech údržby mezi odborníky, ale i spotřebiteli. Věříme, že také Vám přináší informace o nových trendech údržby užitek.

Vytvořila BusinessMC, Použit redakční systém PublicMC s podporou mediální skupiny MediaMC | Zpravodajství Online | Copyright: BusinessMC 2008-2017