Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Projekt CETOK

Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem CETOK – centrum textilních a oděvních kvalifikací byl řešen Textilním zkušebním ústavem jako příjemcem a dále partnery Střední školou potravinářskou, obchodu a služeb v Brně a Novou Mosilanou. SOTEX GINETEX CZ plnil také roli partnera, který je odpovědný za pilotní ověření vzniklých studijních materiálů.
 
Cílem projektu bylo prohloubení nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacích programů pro obory textilní a oděvní výroby a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.
 
V rámci projektu bylo vytvořeno 10 nových vzdělávacích modulů pro 6 vzdělávacích programů, které odpovídají vybraným profesním kvalifikacím Přadlák, Tkadlec, Pletař, Úpravář, Výrobce netkaných textilií a Výrobce oděvů, které byly vybrány na základě potřeb zaměstnavatelů v souladu s plánem práce Sektorové rady pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl. 
 
Cílovou skupinou projektu byli účastníci dalšího vzdělávání (ve věku 16-64 let), kteří si chtěli zvýšit svou kvalifikaci a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti zároveň s cílem posílit svou uplatnitelnost na trhu práce. Cílovou skupinou projektu byli pracovníci v oborech textilní a oděvní výroby.
 
Projekt byl řešen v období 1. 10. 2013 - 30. 5. 2015
 
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0082
Logo projektu
 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2019