Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Program Česká kvalita nabírá opět vítr do plachet!

Výstupem  jednání, které se konalo 23. 9. 2020 v Konferenčním centru CITY v Praze, bylo společné prohlášení správců značek: 

Důvěryhodné značky kvality jsou dobrým vodítkem pro spotřebitele při jeho nákupech a Program Česká kvalita v tomto ohledu odděluje nejen zrna od plev, ale jako národní program garantovaný i usnesením vlády č. 685 ze dne 26. června 2002 poskytuje spotřebitelům v České republice jasný a srozumitelný rámec, jak odlišit na straně výrobců a poskytovatelů služeb seriózní přístup ke kvalitě na rozdíl od toho, co se za kvalitu vydává, ale zásadně ji dnes postrádá.
Správci značek i další zainteresované strany včetně spotřebitelů proto jednoznačně vítají záměr Rady kvality České republiky více zviditelnit a podporovat tento program jako důležitou součást Národní politiky kvality v České republice a vyzývají všechny ostatní účastníky na trhu v ČR, aby se pravidly a podmínkami tohoto programu inspirovali.
Kvalita výrobků a služeb je hodnota, kterou nestačí deklarovat, kvalita je závislá i na tom, zda je ověřována nezávisle, zda je ověřována pravidelně a zda je průběžně kontrolována i spokojenost zákazníků samotných.
V tom spočívá budoucnost všech značek kvality, které se v ČR užívají, a Program Česká kvalita a jednotlivé značky přijaté do tohoto programu spotřebitelům tuto kvalitu zaručují.

Jednání se konalo prezenčně, ale část účastníků využila možnost připojit se také online. 

V programu vystoupil pan předseda naší Správní rady Ing. Libor Dupal, a i Rady kvality ČR, kterou na kulatém stole zastupoval její 1. místopředseda pan Ing. Pavel Vinkler z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Program Česká kvalita přijala vláda České republiky přitom svým usnesením č. 685 již v roce 2002 a jedním z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do systému Česká kvalita, je také ověřená způsobilost výrobce nebo poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů. Ke dni konání kulatého stolu bylo takových pro spotřebitele ověřených značek přijato do tohoto programu již celkem 23 a právě jejich správci a další zainteresované strany jako jsou výrobci, spotřebitelé, zkušebny i zástupci státní správy přišli o budoucnosti programu diskutovat se zástupci Řídícího výboru. 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2020