Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Organizujeme Kulatý stůl - diskuse nad značkou QZ - zaručená kvalita

Značka QZ - zaručená kvalita je součástí vládního programu Česká kvalita, kterou udělujeme každý rok výrobkům nebo službám, jež splní požadavky příslušných norem. Značka existuje již bezmála 20 let, proto jsme se rozhodli diskutovat její principy s oborovými organizacemi - asociacemi a odbornými garanty, abychom značku udržovali stále "v kondici".

 

Akce se bude konat dne 20. října 2020, 10:00 hodin

ve vzdělávacím středisku Textilního zkušebního ústavu, s.p., Brno, Cejl 12, budova A, II. Patro.

Program:

  1. Zahájení kulatého stolu, RNDr. Pavel Malčík, předseda spolku
  2. Diskuse nad principy značky QZ – Zaručená kvalita, všichni účastníci v diskusi
  3. Informace o programu Česká kvalita (novinky v propagaci, informace z kulatého stolu na téma Budoucnost programu Česká kvalita, který pořádalo Sdružení českých spotřebitelů 23.9.2020 v Praze), Ing. Ladislava Zaklová, výkonná ředitelka spolku
  4. Diskuse nad propagací značky, nový informační materiál, Ing. Ladislava Zaklová, výkonná ředitelka spolku
  5. Závěr – shrnutí diskuse, RNDr. Pavel Malčík, předseda spolku

 

Tato akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky a ve spolupráci s oficiálním portálem společenské odpovědnosti a kvality České republiky:

 

www.narodniportal.cz

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2020