Symboly

Symboly údržby jsou chráněny ochrannou známkou, která je registrována pro více než 20 zemí světa.
 
Ochranná známka je registrována centrálním sdružením Ginetex - Comite Francais De L´Etiquetage Pour L´Entretien Des Textiles se sídlem 37 Rue de Neuilly, Clichy (Paříž).
Registraci provádí pro všechny země centrálně Ginetex sám prostřednictvím společnosti Santarelli.
 
V České republice je delegována pravomoc spravovat symboly údržby na Sotex GINETEX CZ.
 
Ochranné známky jsou provedeny na dva druhy symbolů údržby - rozdíl je pouze v pořadí symbolů a dále v zobrazení symbolu sušičky.
 
V českém registru ochranných známek můžete nalézt záznamy o ochranné známce zde:
 
Pro ochrannou známku 849319
Pro ochrannou známku 849320
 
V případě doplňkových dotazů jsme Vám k dispozici na e-mailu: sotex@sotex.cz
 

Kolektivní členové SOTEX GINETEX CZ

Asociace textilního-oděvního a kožedělného průmyslu

Asociace prádelen a čistíren ČR

 

 

Svaz obchodníků textilním, oděvním a kožedělným zbožím

 

Přidružení členové: