Projekt OPVK - Vzdělávání pro prádelny a čistírny

Projekt Rozvoj dalšího vzdělávání v oboru průmyslové údržby a pronájmu prádla č. CZ.1.07/3.2.04/03.0049 byl řešen Textilním zkušebním ústavem jako příjemcem dotace z programu OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a dále partnery SOTEX GINETEX CZ a Asociací prádelen a čistíren ČR.
 
Cílem tohoto projektu byly čtyři klíčové aktivity:
 
 • tvorba vzdělávacích modulů
 • vzdělávání lektorů
 • pilotní ověření a evaluace
 • partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání
 
 
V rámci první aktivity vznikl soubor unikátních vzdělávacích modulů, které jsou určeny pro pracovníky profesionální údržby a pronájmu textilu.
Jedná se o příručky:
 
 • Prádelenská technologie
 • Prádelenská chemie
 • Čistírenská technologie
 • Čistírenská chemie
 • Zbožíznalství v prádelenské a čistírenské praxi
 • Legislativa a technická normalizace pro průmyslovou údržbu prádla
 • Značení výrobků pro potřeby průmyslové údržby
 • Reklamace
 • Pronájem ochranných oděvů pro průmysl a služby
 • Pronájem prádla pro hotely a zdravotnická zařízení
 
V rámci druhé aktivity byli proškoleni lektoři dalšího vzdělávání. 
 
Třetí aktivitou projektu bylo praktické odzkoušení vzniklých modulů a případná následná úprava detailů. Tato část probíhala v první polovině roku 2014.
 
Čtvrtou aktivitou projektu bylo Partnerství organizací působících v dalším vzdělávání. 
 
Za tuto aktivitu je odpovědný partner projektu SOTEX GINETEX CZ, jehož úkolem bylo zmapovat podrobnou situaci v dalším odborném vzdělávání a nastínit vhodné řešení do budoucna.
 
 
Projekt byl řešen v období 1. 4. 2012 – 30. 6. 2014.
 
 

Kolektivní členové SOTEX GINETEX CZ

Asociace textilního-oděvního a kožedělného průmyslu

Asociace prádelen a čistíren ČR

 

 

Svaz obchodníků textilním, oděvním a kožedělným zbožím

 

Přidružení členové: