Reklamační řády v prodeji

SOTEX GINETEX CZ zpracoval nové znění reklamačního řádu pro prodejny s textilním zbožím a nově také pro provozovny prádelen a čistíren.

Obsah reklamačního řádu

Oba reklamační řády obsahují celkem 7 článků, které upřesňují podmínky reklamace, odpověďnost za vady a škodu, stejně jako lhůty pro řešení reklamací. 

Reklamační řády jsou graficky zpracovány tak, aby byly přehledné a jsou vytištěny na křídovém papíře v gramáži 300.

 

Cena 

Cena reklamačních řádů je rozdílná pro členy a pro nečleny:

Cena pro členy: 100 Kč bez DPH

Cena pro nečleny: 150 Kč bez DPH

 

Kde zakoupit?

Reklamační řády je možno zakoupit buď na oborových veletrzích, kde se SOTEX prezentuje stánkem, nebo korespondenčně.

Prosím, kontaktujte nás na sotex@sotex.cz.

 

Vzorová ukázka reklamačního řádu:

Kolektivní členové SOTEX GINETEX CZ

Asociace textilního-oděvního a kožedělného průmyslu

Asociace prádelen a čistíren ČR

 

 

Svaz obchodníků textilním, oděvním a kožedělným zbožím

 

Přidružení členové: