Hledejte informace na www.outdoortesting.cz

Informační portál outdoortesting.cz byl iniciován Textilním zkušebním ústavem, ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem.

Jedná se o aktivitu, jejímž cílem je seznámit jak odborníky, tak i samotné spotřebitele s parametry sledovanými na sportovních produktech a jejich významem. 

Portál je koncipován podle aktivit a výrobkových skupin. Kliknutím na vybraný typ produktu se pak dozvíte, jaké požadavky jsou na něj kladeny a podle kterých norem se zkouší.

Pokud zvažujete nákup nějakého výrobku pro sport, zkuste se zanořit do detailů na www.outdoortesting.cz!

www.outdoortesting.cz

Kolektivní členové SOTEX GINETEX CZ

Asociace textilního-oděvního a kožedělného průmyslu

Asociace prádelen a čistíren ČR

 

 

Svaz obchodníků textilním, oděvním a kožedělným zbožím

 

Přidružení členové: